Depozitin məbləği

100 AZN/USD-dan başlayır

Depozitin müddəti

12 ay

İllik faiz dərəcəsi

AZN - 1%, USD - 0.01%

Şərtlər

Əmanətin müddəti - 12 ay (müddət avtomatik uzadılır)

Açılma müddəti 30 təqvim gününə qədər olan müqavilələr üzrə faiz ödənilmir

Minimal məbləğ - 100 AZN/USD

Faizlərin ödənilməsi - əmanət məbləği çıxarılanda

 

Əmanətin artırılması - minimal artırılan məbləğ 100 AZN/USD

Əmanətin azaldılması- azaldılan hissə minimum 100 AZN/USD əmanət qalanadək azaldıla bilər

Müddətin uzadılması - Əmanət müddəti qurtardıqdan sonra ertəsi gün əmanətçi əmanətin qaytarılmasını tələb etmədikdə həmin dövrdəki tarif və şərtlərdə eyni əmanət şərtləri mövcud olduğu halda həmin şərtlərlə, digər bütün hallarda isə Bankın birtərəfli qaydada müəyyən etdiyi şərtlərlə uzadılır

Əmanətin rəsmiləşmə tarixindən on beş (15) təqvim günü ərzində əmanət tam çıxarıldığı halda müştəridən beş (5) AZN komissiya tutulur.